Tai Tai Bird

校園鳥 泰泰 

「學校吉祥物凝聚向心力 讓他穿上學校制服吧!」泰泰鳥是一所學校製作的絨毛布偶,可愛的外型擄獲師生的芳心~尤其是穿上制服後,更讓人離不開目光!替您的學校製作專屬的絨毛娃娃,應用於校慶活動、招生宣傳、畢業典禮等盛大場合,達到好的宣傳效果,讓人印象深刻!校園吉祥物更可以帶動討論度,讓全校師生一起寫下校園娃娃的故事吧!

Kaohsiung Headquarter

Rm.1, 5F., No. 372, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-7-723-7237   

FAX:+886-7-723-0013

Kaohsiung Display

Rm.1, 5F., No. 372, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-7-723-7237   

FAX:+886-7-723-0013

Taipei Branch

11F., No. 167, Yumin Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-2-2266-8000   

FAX:+886-2-2262-2655

Taichung Branch

11F., No. 167, Yumin Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-4-2202-5660  

FAX:+886-4-2206-3527

Factory

Rm. 1, No. 12, Ln. 307, Renxin Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City 814, Taiwan (R.O.C.)

SINCE 1996 Copyright © 2016 CHUNG WEI CULTURAL CREATIVITY GROUP All Rights Reserved