Sanuki Udon Master Q & E

讚岐拉麵 Q哥&義妹

「食品業經營品牌形象,讓絨毛玩偶成為一大助力!」除了製作好的產品之外,該如何讓顧客的印象加分?南僑讚岐在吉祥物行銷上下足了功夫,讓吉祥物顧好企業形象,打開行銷知名度!親親偶偶有20年專業客製化布偶製作經驗,從設計到打樣,每個過程都用盡心思!

Kaohsiung Headquarter

Rm.1, 5F., No. 372, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-7-723-7237   

FAX:+886-7-723-0013

Kaohsiung Display

Rm.1, 5F., No. 372, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-7-723-7237   

FAX:+886-7-723-0013

Taipei Branch

11F., No. 167, Yumin Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-2-2266-8000   

FAX:+886-2-2262-2655

Taichung Branch

11F., No. 167, Yumin Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-4-2202-5660  

FAX:+886-4-2206-3527

Factory

Rm. 1, No. 12, Ln. 307, Renxin Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City 814, Taiwan (R.O.C.)

SINCE 1996 Copyright © 2016 CHUNG WEI CULTURAL CREATIVITY GROUP All Rights Reserved